menu
Program
U Cioci Gosi
Aktualności Zapisy i opłaty Nasza kadra Co robimy
Program Adaptacja Statut Plan dnia
Warunki lokalowe Kontakt Archiwum FB

Przedszkole działa w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Zajęcia prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna w większości z wyższym wykształceniem, stale rozwijająca swoją wiedzę (studia podyplomowe, szkolenia i warsztaty specjalistyczne).

 

Zabawy i zajęcia obejmują:

 

  • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego prowadzoną przez profesjonalnie przygotowana kadrę pedagogiczną
  • edukację społeczno-moralną, zdrowotną, przyrodniczą, matematyczną, techniczna, muzyczną, plastyczną i teatralną
  • rozwijanie umiejętności, mówienia, słuchania i rozumienia
  • przygotowanie do pisania i czytania

 

Dzieci poznają podstawowe techniki plastyczne:

 

  • rysowanie, malowanie, lepienie z użyciem różnych materiałów
  • tworzenie wydzieranek z papieru, cięcie nożyczkami
  • prace z wykorzystaniem klejów, piasku, kaszy, materiału przyrodniczego, waty, tkanin, itp.
  • raz w miesiącu, dodatkowo – zajęcia ceramiczne, prowadzone przez artystów rzeźbiarzy z użyciem gliny

 

Ponadto program obejmuje:

 

  • język angielski 2 razy w tygodniu, dla pozostałych
  • rytmikę z umuzykalnieniem - 2 razy w tygodniu
  • gimnastykę korekcyjną prowadzoną przez fizjoterapeutę - 2 razy w tygodniu
  • po obiedzie leżakowanie w grupie najmłodszej a w pozostałych zajęcia relaksujące

 

Dzieci mają zapewniony:

 

  • pobyt na świeżym powietrzu, w tym wycieczki tematyczne po Warszawie i okolicy

  • realizację programu nauczania dla dzieci w wieku 5 i 6 lat ( roczne przygotowanie przedszkolne)
  • udział w przedstawieniach teatralnych i imprezach okolicznościowych takich jak: "Spotkanie ze Świętym Mikołajem", "Jasełka", Dzień Babci i Dziadka", "Bal Karnawałowy", Dzień Mamy", "Dzień Dziecka"

  • wyjazdy do Teatru Guliwer oraz występy małych teatrów na miejscu
  • stały kontakt z literaturą dziecięcą i teatrem poprzez słuchanie baśni, wierszy, bajek oraz zabawy w teatr.

 

Nasze przedszkolaki w każdym sezonie teatralnym odwiedzają Teatr Lalek "Guliwer" (4-6 razy w roku), biorąc udział w akcji "Edukacja teatralna w nauczaniu początkowym". Mamy możliwość zwiedzania kulis i pracowni teatralnych. Ponadto raz w miesiącu odwiedzają nas w Przedszkolu małe grupy teatralne z przedstawieniami, w których dzieci biorą czynny udział.

  • Każda grupa wiekowa przygotowuje własne przedstawienia i małe inscenizacje. Dzieci mają możliwość pokazania swoich umiejętności aktorskich przed rodzicami na takich spotkaniach jak "Jasełka", "Dzień Babci i Dziadka", "Dzień Mamy" "Zakończenie Roku" oraz na zabawach typu "Bal przebierańców" w karnawale.
  • Dzieci uczestniczą też w warsztatach przyrodniczych udziałem żywych zwierząt. Pozwala to poznać ich zwyczaje i czynności opiekuńcze.

  • W ramach działalności edukacyjnej przedszkola organizujemy wycieczki poza teren placówki, podczas których niejednokrotnie korzystamy z lekcji prowadzonych przez specjalistów.

 

Zajęcia dodatkowe na indywidualne życzenie:

 

  • zajęcia logopedyczne - 2 razy w tygodniu

 

Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami - co gwarantuje spójne działania wychowawcze domu i przedszkola. Wobec rodziny nasze placówki przedszkolne pełnią funkcję doradczą i wspomagającą.